Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Menjador
L'empresa Endermar ofereix el servei de restauració de l'escola. Aquí us fem una petita mostra dels menús de què disposem actualment. A banda d'aquests, l'empresa ofereix d'altres en funció de diferents religions, al·lèrgies o intoleràncies, i es poden demanar per a incorporar-los.

Cada mes també gaudirem d'àpats dels diferents continents, descobrint alguns dels plats que mengen altres nens a altres parts del món.
En aquest document podeu descobrir les jornades gastronòmiques que ens proposa Endermar.
 setoctnovdesgenfebmarabrmaijunjul
Menú
Menú sense lactosa
Menú sense ou
Menú sense proteïna de llet de la vaca
Menú sense gluten
Menú llar d'infants
Menú sense carn
Menú sense carn ni peix
Menú sense porc
Menú triturat
Gabinet psicopedagògic

Les Escoles Arrels compten amb un gabinet psicopedagògic que realitza tasques d’assessorament, detecció, aplicació de tests, seguimenti atenció directa a l’alumnat i les seves famílies, al professorat i coordinació amb els especialistes externs.

Ajuda a que tot l’alumnat rebi un ensenyament que afavoreixi el seu adequat desenvolupament personal i tingui en compte les seves necessitats individuals i especíques, col·laborant en el disseny de mesures d’atenció a la diversitat.

Les diferents funcions que ha de portar a terme el Departament Psicopedagògic les agrupem en quatre àmbits d’actuació:

 • Suport en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
 • Suport en l’orientació acadèmica i professional.
 • Suport en l’acció tutorial.
 • Suport en la prevenció i desenvolupament de la personalitat integral de l’alumnat.

Les àrees en les que el departament psicopedagògic incideix són:

 • Psicologia:
  • Avaluacions psicopedagògiques individuals dels alumnes que ho necessitin.
  • Proves col·lectives en diferents moment de l’escolarització.
  • Seguiment d’alumnes.
  • Orientació acadèmica i professional.
 • Reforç
Plànning
Les següents proves són col·lectives, i es fan a Esperança i a Blanquerna de la mateixa manera:
Ed. Infantil 5 anys Aptituds BADyG-A
Ed. Infantil 3 anys a 2n primària Revisió logopèdia
1r primària Revisió optopomètrica
1r ESO Aptituds (verbal, numèrica i raonament) TEA-2
4r ESO Interessos KUDER
Aptituds DAT
Permanències
Destinataris: Tots els alumnes.

Horari i dies: De diluns a divendres de 7:30h a 9h, de 13h a 14h i de 17h a 18h.
Extraescolars

Benvolgudes famílies,

L'Escola Arrels-Esperança ofereix com a activitat extraescolar l'anglès. 

Aquesta activitat és impartida pels professionals de BeKith - Learning English with values, empresa amb més de 38 anys d'experiència en la gestió de l'anglès extraescolars en escoles i centres educatius i pionera en l'ensenyament de l'anglès amb valors.

Per a qualsevol dubte relacionat amb aquesta activitat, us podeu posar en contacte directament amb la coordinadora Camila Redondo, enviant un missatge a la seva adreça electrònica c.redondo@bekith.es, o trucant al seu telèfon 664 767 898.

Aprofitem l'avinentesa per saludar-vos cordialment.


Atentament,
BeKith - Learning English with values
Casal d'estiu
Cada any l'escola organitza un casal d'estiu a l'escola. Quan s'apropi l'estiu us n'informarem més detalladament.
Revisió mèdica i optomètrica

Cada any, seguint un programa de salut i prevenció, a l'escola es realitza una revisió mèdica per a l'alumnat d'educació Infantil i Primària.

EI 3 a 6è Esperança Pendent de confirmar data.
EI 3 a 6è Blanquerna Pendent de confirmar data.
A 1r d'educació Primària es realitza una revisió optomètrica bàsica sobre les habilitats visuals (lateralitat i motricitat visuals entre d'altres) necessàries per a un bon assoliment de lectura i escriptura.

D'ambdues revisions, la família rep un informe.

Logopèdia
Disposem per a totes les etapes educatives de l'escola de sessions individuals setmanals, amb logopedes del propi centre. També fem venir professional extern qualificat.

Es realitza una revisió anual per a aquells alumnes que ho necessitin. Enguany, es faran al mes de novembre per a alumnes d'entre P4 i 2n d'educació primà, i per als alumnes de P3 durant el 3r trimestre. De la mateixa manera, a partir del 15 de setembre es podrà gaudir del servei de logopèdia com a activitat extraescolar, en sessions de grups reduïts o individuals.

A més cada curs, un equip psicopedagògic extern realitza una valoració del llenguatge oral als alumnes d'Educació Infantil 5 anys que es consideri necessari, per valorar si l'evolució del llenguatge és o no normativa. De la mateixa manera, professionals logopedes del mateix equip es traslladen a l'escola per realitzar tractament logopèdic pels alumnes que ho sol·licitin de forma individual o en petit grup.

També es pot sol·licitar una revisió logopèdica per qualsevol alumne de l'escola que ho necessiti.
Assegurança escolar
Tots els alumnes de l'escola estan coberts per una assegurança privada. La cobertura mèdica inclou:
 • Revisió mèdica, informe i seguiment de l'alumne. Revisió optomètrica.
 • Assegurança sanitària complementària.
 • Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
En aquest document podeu consultar els centres mèdics col·laboradors.
Digitalització
A les nostres aules, els alumnes s'enfronten cada dia a la realitat. Les tecnologies més actuals són les eines que el nostre professorat empra de manera habitual per fer entrar el món a les aules.

Les pissarres digitals, sense pretensió d'arraconar les tradicionals, prenen cada dia més protagonisme. Punters tàctils conviuen amb el guix, i a través de la xarxa el món exterior es fa present a l'aula.

D'aquesta manera, l'alumnat conviu amb el present que coneix, el que podríem nomenar ciberrealitat. L'ús de webquest, la recerca a internet, la realitat virtual, els jocs de simulació, totes aquestes eines que cadascun de nosaltres emprem en els moments d'oci com a mitjà d'esplai, esdevenen inapreciables instruments de formació, que ens permeten conduir els nostres discents vers el coneixement.

Preparem els alumnes per a les demandes del segle XXI, millorant l'aprenentatge i la comunicació incorporant-hi nous sistemes i integrant les noves tecnologies a les nostres aules:

 • Continguts digitals (unitats didàctiques virtuals i material digital).
 • Moodle i Google Classroom.
 • Plataforma digital (Alexia).
 • Utilització de Zoom per a la comunicació online (per fer classes, tutories i reunions amb les famílies)
 • Programació d'aplicacions en diferents llenguatges: Scratch, Snap!, App Inventor 2...
 • Introducció a la robòtica: braç robòtic, Bee-Bot i Arduino.
 • Ordinadors portàtils per a tots els professors.
 • iPads per ús de l'alumnat.
 • Pantalles i projectors a totes les aules.
 • Wi-FI a tot l'edifici.
 • Pissarres digitals interactives.
 • Pàgina Web.
 • Presència a les xarxes socials com YouTube, Facebook, Instagram i Twitter.
Tot això fa possible que, a través de la xarxa, el món exterior entri a l'aula. Ens permeten garantir una formació vàlida pel present, però disposada a acceptar el repte de desenvolupar-se en un futur cada cop més exigent.

L'ús de webquest, la recerca a internet, la realitat virtual, els jocs de simulació, esdevenen instruments de formació.

Tota aquesta capacitat digital comporta la realització, cada vegada més nombrosa, d'activitats multimèdia provocant un aprenentatge més ràpid i divertit, fomentant l'interès de l'alumnat que, necessàriament, implica una actualització permanent i una formació continuada del professorat.