Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Menjador
L'empresa Endermar ofereix el servei de restauració de l'escola. Aquí us fem una petita mostra dels menús de què disposem actualment. A banda d'aquests, l'empresa ofereix d'altres en funció de diferents religions, al·lèrgies o intoleràncies, i es poden demanar per a incorporar-los.

Cada mes també gaudirem d'àpats dels diferents continents, descobrint alguns dels plats que mengen altres nens a altres parts del món.
En aquest document podeu descobrir les jornades gastronòmiques que ens proposa Endermar.
 setoctnovdesgenfebmarabrmaijunjul
Menú
Menú sense lactosa
Menú sense ou
Menú sense proteïna de llet de la vaca
Menú sense gluten
Menú llar d'infants
Menú sense carn
Menú sense carn ni peix
Menú sense porc
Menú triturat
Modificacions del mes de novembre
 • El menú del dia 10 canvia el llom amb salsa de verdures per ragout de vedella amb pèsols i pastanagues i en el menú del dia 10 sense porc canvia la perca amb salsa de verdures per ragout de vedella amb pèsols i pastanagues.
 • Gabinet psicopedagògic

  Les Escoles Arrels compten amb un gabinet psicopedagògic que realitza tasques d’assessorament, detecció, aplicació de tests, seguimenti atenció directa a l’alumnat i les seves famílies, al professorat i coordinació amb els especialistes externs.

  Ajuda a que tot l’alumnat rebi un ensenyament que afavoreixi el seu adequat desenvolupament personal i tingui en compte les seves necessitats individuals i especíques, col·laborant en el disseny de mesures d’atenció a la diversitat.

  Les diferents funcions que ha de portar a terme el Departament Psicopedagògic les agrupem en quatre àmbits d’actuació:

  • Suport en els processos d’ensenyament-aprenentatge.
  • Suport en l’orientació acadèmica i professional.
  • Suport en l’acció tutorial.
  • Suport en la prevenció i desenvolupament de la personalitat integral de l’alumnat.

  Les àrees en les que el departament psicopedagògic incideix són:

  • Psicologia:
   • Avaluacions psicopedagògiques individuals dels alumnes que ho necessitin.
   • Proves col·lectives en diferents moment de l’escolarització.
   • Seguiment d’alumnes.
   • Orientació acadèmica i professional.
  • Reforç
  Plànning
  Les següents proves són col·lectives, i es fan a Esperança i a Blanquerna de la mateixa manera:
  Ed. Infantil 5 anys Aptituds BADyG-A
  Ed. Infantil 3 anys a 2n primària Revisió logopèdia
  1r primària Revisió optopomètrica
  1r ESO Aptituds (verbal, numèrica i raonament) TEA-2
  4r ESO Interessos KUDER
  Aptituds DAT
  Permanències
  Destinataris: Tots els alumnes.

  Horari i dies: De diluns a divendres de 7:30h a 9h, de 13h a 14h i de 17h a 18h.
  Extraescolars

  Benvolgudes famílies,

  L'Escola Arrels-Esperança ofereix com a activitat extraescolar l'anglès. 

  Aquesta activitat és impartida pels professionals de BeKith - Learning English with values, empresa amb més de 38 anys d'experiència en la gestió de l'anglès extraescolars en escoles i centres educatius i pionera en l'ensenyament de l'anglès amb valors.

  Per a qualsevol dubte relacionat amb aquesta activitat, us podeu posar en contacte directament amb el coordinador David López, enviant un missatge a la seva adreça electrònica: d.lopez@bekith.es, o trucant al seu telèfon 664 767 898.

  Aprofitem l'avinentesa per saludar-vos cordialment.


  Atentament,
  BeKith - Learning English with values
  Inscripció a les activitats extraescolars
  Ja us podeu inscriure en les activitats extraescolars que organitza l'AMPA de l'escola. La inscripció es formalitzarà per ordre de recepció, entregant les vostres sol·licituds en horari de secretaria fins el 27 de setembre.

  Per a més comoditat els membres de l'AMPA els atendran els dimarts i dijous de 17h a 18h, en l'adreça de correu ampaarrelsesperanca@escolesarrels.com, o bé al telèfon 627 034 525.

   Activitats extraescolars a Esperança 2020-21
  Casal d'estiu
  En el mes de juliol fem un casal d'estiu a l'escola.
  Revisió mèdica i optomètrica

  Cada any, seguint un programa de salut i prevenció, a l'escola es realitza una revisió mèdica per a l'alumnat d'educació Infantil i Primària.

  EI 3 a 6è Esperança 27 de gener al 17 de febrer de 2021
  EI 3 a 6è Blanquerna 22 de febrer al 1 de març de 2021
  A 1r d'educació Primària es realitza una revisió optomètrica bàsica sobre les habilitats visuals (lateralitat i motricitat visuals entre d'altres) necessàries per a un bon assoliment de lectura i escriptura.

  D'ambdues revisions, la família rep un informe.

  Logopèdia
  Disposem per a totes les etapes educatives de l'escola de sessions individuals setmanals, amb logopedes del propi centre. També fem venir professional extern qualificat.

  Es realitza una revisió anual per a aquells alumnes que ho necessitin. Enguany, es faran al mes de novembre per a alumnes d'entre P4 i 2n d'educació primà, i per als alumnes de P3 durant el 3r trimestre. De la mateixa manera, a partir del 15 de setembre es podrà gaudir del servei de logopèdia com a activitat extraescolar, en sessions de grups reduïts o individuals.
  Assegurança escolar
  Tots els alumnes de l'escola estan coberts per una assegurança privada. La cobertura mèdica inclou:
  • Revisió mèdica, informe i seguiment de l'alumne. Revisió optomètrica.
  • Assegurança sanitària complementària.
  • Assegurança de responsabilitat civil i d'accidents.
  En aquest document podeu consultar els centres mèdics col·laboradors.