Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Del 7 al 10 de juny tenen lloc els Treballs de Síntesi de 1r, 2n i 3r d'ESO. Durant
  aquests dies, a cada classe i en petits grups desenvolupen diferents aspectes
  d'un tema plantejat a un dossier de treball. Els temes eren els següents:
  1r ESO "HÀBITS DE VIDA SANA"
  2n ESO "HEROIS"
  3r ESO "EL MÓN IDEAL"
  El divendres tots els grups fan una exposició oral acompanyada d'una presentació
  en format digital.

  D'altra banda, els alumnes de 4t, durant els mateixos dies, realitzen el treball de
  recerca. Aquest consisteix en una petita investigació basada en un mètode de treball
  sistemàtic dirigit per les tutores amb la col·laboració de tot l'equip docent.
  En grups de treball, van haver de cercar què es necessita per posar en marxa una
  petita empresa, tot complint una sèrie de requisits que eren que aquesta sigui
  sostenible amb el medi ambient i tingui un caire social.

  De la mateixa manera que els altres grups de l'ESO, el divendres fan una
  exposició on defensen el seu projecte davant els companys de classe, i un
  tribunal de professors.

  7 de juny de 2022

  per Julián Jiménez
  Tutor 3r B