Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • A la nostra escola treballem els valors essencials de forma vivencial. Els nostres alumnes estan aprenent a ser RESPONSABLES arribant amb puntualitat, portant el que necessiten (carpeta, motxilla, bata o xandall) i complint amb els càrrecs de classe (passar llista, repartir el material per treballar, acabant les feines...). Estan avançant amb l'aprenentatge de RESPECTAR el ritme de treball, el torn de paraula i les opinions de la resta de companys i companyes. Comencen a entendre que han de ser CRÍTICS amb la informació que els arriba, fent preguntes i extraient les seves conclusions. Tots i totes participen i COL·LABOREN en les activitats proposades, treballant en equip per acabar les tasques i deixant la classe ben recollida i en ordre, per poder gaudir d'aquest espai amb alegria i molta il·lusió.

    15 de novembre de 2021

    per Empar Zarzoso
    Tutora P5