Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Entenem la prevenció com totes aquelles activitats encaminades a solucionar
  possibles dificultats o problemes abans que arrelin com a hàbits o
  comportaments establerts.
  Aquí a l'escola treballem la gestió de les emocions i la prevenció de conflictes.
  No venim a aprendre Mates, Català, Anglès...només, sinó a formar-nos com a
  persones i el que és més important com a BONES PERSONES.
  Ens qüestionem el per què i busquem respostes. Som responsables treballant i
  estudiant de forma autònoma. Respectem el medi que ens envolta i els nostres
  companys. Treballem en equip i mostrem ganes d'ajudar i participar en les
  diferents tasques.
  Tenim col·loquis sobre curtmetratges visionats a la classe de Valors on tots
  donem la nostra opinió sobre els valors esmentats anteriorment, que són els
  nostres, i tenim l'equip de Convivència a Primària i els guaites a Secundària
  que fem d'observadors sobretot a les hores de pati, menjador, canvis d'aula o
  de mestre, passadissos... davant qualsevol possible fet comunicant-lo al tutor
  en primer lloc i, si és necessari, a l'equip de referència (mestres) contribuint així
  a aturar una situació d'assetjament.
  CAL QUE TREBALLEM TOTS PLEGATS PER TAL DE PREVENIR
  AQUESTES SITUACIONS. DETECTAR-LES I ATURAR-LES!

  1 de novembre de 2021

  per Maria Josep Zango
  Tutora 6è C