Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • La docència compartida és una eina de suport que beneficia a tots: alumnat i professorat. L'educació inclusiva, una educació per a tots i totes, és una realitat palpable a la nostra escola, on incorporen els recursos necessaris per aconseguir una atenció més individualitzada, donant exemple de col·laboració i respecte per la diversitat.

    La principal característica de la docència compartida és la riquesa que proporciona la presència de dos mestres a l’aula. Aquí a l’escola optem per treballar d’aquesta manera a les matèries de llengua catalana, llengua anglesa i matemàtiques; per tal de dedicar més atenció als alumnes i aprendre en un entorn divers i amb una metodologia activa i cooperativa.

    31 de maig de 2021

    per Mireia Canals
    Mestra de Primària