Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • La “resiliència” és una paraula nova per a molts de nosaltres. Des de l’escola procurem que la formació dels nostres alumnes sigui integral i acord amb el moment social i cultural que vivim. També intentem que desenvolupin estratègicament les seves capacitats i entre elles està la resiliència, que no és altra que la superació d’obstacles que influeixen de forma negativa o traumàtica i que, gràcies als recursos que anem desenvolupant amb el creixement i l’aprenentatge som capaços d’enfrontar-los i tornar a la normalitat, podent seguir la nostra vida segons ens l’hem plantejada perquè creiem que és la manera d’avançar i ser feliços.

    Dia a dia creixem en intel·ligència emocional!

    22 de febrer de 2021

    per Gloria Carreras
    Tutora 5è EP