Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • A la nostra escola la importància que se li dona a aconseguir un bon nivell en la competència matemàtica va portar-nos a implementar un pla destinat, sobretot a millorar el rendiment dels nostres alumnes en la resolució de problemes matemàtics.

  Per això des del curs 2005-06 es realitza un treball específic en aquest àmbit.

  Les matemàtiques formen part de la nostra quotidianitat.

  Els conceptes matemàtics que pretenem que els alumnes adquireixin han de partir de la nostra vida diària a l´aula.

  El paper fonamental com a docents és el d´anar extraient de la realitat els conceptes matemàtics, fent-los accesibles als infants, d´una manera funcional i permetent que ho vivenciïn.

  Així doncs, entenem les matemàtiques globalment.

  És per això que facilitem materials creats per nosaltres per treballar la lògica matemàtica a l´aula.

  Els aprenentatges matemàtics a l´educació infantil han d´anar encaminats, a les bases pels aprenentatges posteriors, però fent que els infants visquin les matemàtiques com una eina de pensament que els ajudi a formular-se preguntes i també a respondre-les.

  Aquí veureu un petit recull d´aquests materials. Ho podeu veure a l´instagram!

  11 de gener de 2021

  per Marta Sánchez
  Tutora EI 3