Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Un dels quatre valors essencials de l’escola, el de ser col·laborador, a banda del que té de positiu per si mateix en la formació integral de l’alumne com a bona persona, fomenta també l’adquisició de les competències bàsiques de l’àmbit personal i social. Es tracta d’un àmbit transversal que es treballa des de totes les àrees.

  Cada alumne té unes capacitats i habilitats que el fan únic. La col·laboració amb els companys possibilita l’intercanvi d’aquestes destreses i els ajuda a ser capaços de convertir les seves debilitats en fortaleses. Segons contempla el Pla Estratègic de Centre, i directament relacionat amb aquest aspecte, el present curs l’escola engega un projecte d’ajuda entre iguals en el qual els alumnes d’un mateix grup col·laboren amb els seus companys compartint les seves habilitats en un determinat tema, alhora que també se’n beneficien de les dels altres.

  Aquest treball d’ajuda entre iguals permetrà fomentar el sentit de pertinença, el compromís, la convivència, la participació respectuosa, l’empatia... i al mateix temps aniran desenvolupant les seves habilitats socials, que són la base per a l’adquisició de competències globals necessàries per a la vida.

   

  19 d'octubre de 2020

  per Imma López
  Tutora 3 ESO D