Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • Avui, a la classe d’Expressió hem treballat la presentació i la descripció personal. La setmana passada vam fer una activitat prèvia oral sobre el mateix tema i avui hem completat la feina amb una redacció per escrit. Així ens anem coneixent millor, alhora que treballem la competència comunicativa oral i l’expressió escrita. També ens ajuda a perdre la por a parlar en públic. 

    Durant aquestes sessions fem servir eines diverses, com ara el mòbil, comprovant si hem escrit bé les paraules mitjançant la consulta de diccionaris en línia. Ens ha agradat conèixer detalls curiosos sobre els gustos i preferències dels companys perquè així anem enfortint els vincles entre nosaltres!

    5 d'octubre de 2020

    per Hugo Duque i Julio García, alumnes
    1 ESO D