Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • A l’escola els infants creixen com a persones, per poder-los ajudar treballem els valors de manera transversal en diferents moments del dia. Els i les mestres ho fem a partir de rutines diàries en les que ells no són conscients de tot el que arriben a aprendre. En concret, ens esforcem en treballar quatre valors: el respecte, l’esperit crític, la responsabilitat i la col·laboració.

   

  Per començar, fomentem el respecte pels companys, per l’escola i pel medi ambient, entre d’altres. Per fer-ho promovem la cooperació entre els alumnes, vetllem per la inclusió de tots els companys i realitzem activitats perquè els alumnes puguin seguir descobrint-se entre ells.

   

  També desenvolupem l’esperit crític dels infants que els permetrà veure com són ells mateixos. Per fer-ho se’ls proposen diferents maneres de poder buscar recursos per poder-se informar i, a partir d’aquí, crear la seva opinió i poder-la defensar.

   

  A més, també treballem la responsabilitat. En les edats més petites comencen a tenir responsabilitats individuals i d’aula, com per exemple a ser cursos amb el propi material o els càrrecs. Això els ajudarà a poder assumir responsabilitat per coses més globals en la vida adulta.

   

  Per acabar, també facilitem desenvolupar el valor de la col·laboració entre companys, fet que serà clau per poder assolir tasques de major envergadura.

   

  Tal i com va dir el reconegut psicòleg Jean Piaget, “L’objectiu de l’educació és crear persones que puguin fer coses noves enlloc de repetir les que altres generacions han fet.”, i desenvolupant els valors ajudarem a que els nostres alumnes ho puguin fer.

  4 de febrer de 2020

  per Marta Frau
  Tutora P5