Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • Seguint el Pla Estratègic de Centre ens trobem amb l’Eix vertebrador d’aquest curs: “Quin món volem? Tot i que sembla utòpic i difícil d’aconseguir... el cert és que mentre no siguem conscients que els nostres actes marquen el futur de la Terra, no començarem a actuar conseqüentment.

    Des de l’escola volem fer sentir als nostres alumnes que absolutament tothom pot contribuir a la millora i conservació del nostre planeta. Una d’aquestes accions és posar en pràctica la norma de les 3 R: RECICLAR, REDUIR I REUTILITZAR. Si agafem com a hàbit aquesta pauta ens garantirem un futur de qualitat i allargarem la sostenibilitat de la Terra. Participem-hi activament!

    4 de febrer de 2020

    per Gloria Carreras
    Tutora de 6è E.P