Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Amb el títol de “Quin món volem?”, enguany l’eix de l’escola se centra en el
  medi ambient. En el treball sobre aquest eix volem que els nostres alumnes
  prenguin consciència de la situació actual de degradació de l’entorn natural del
  nostre planeta –escalfament global, contaminació, etc.-, els efectes negatius
  que té per a nosaltres i què podem fer, dins el nostre àmbit, per revertir aquesta
  tendència. A les matèries d’acció tutorial i valors es plantegen activitats amb
  aquest objectiu, com la decoració de l’escola, la projecció de documentals i
  debats sobre aquesta problemàtica tan present a la nostra societat.

  8 de gener de 2020

  per Carles Díaz
  Sotsdirector