Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Aprendre un altre idioma a una edat primerenca té incalculables beneficis. Per començar, és molt més fàcil ja que la part del cervell que regula el llenguatge encara està formant-se. A més, estimula la curiositat i els fa més receptius per a aprendre altres competències. Està demostrat que aprendre un idioma nou estimula el sistema cognitiu, la qual cosa beneficia el procés acadèmic en general. Finalment, els nens que aprenen un altre idioma tendeixen a mostrar més empatia cap a altres cultures.
  A la llar d’infants de les Escoles Arrels aprenem a reconèixer i reproduir els sons de la llengua anglesa a través de “nursery rhymes” d'una manera natural sense haver de traduir-los de l'idioma matern.
  “nursery rhymes” són poemes o cançons tradicionals per a nens la musicalitat dels quals els ajuda a memoritzar sons per a així poder-los repetir amb facilitat. Reforcem la comprensió amb diferents suports visuals, mitjançant el moviment, la representació, jocs en cercle i contes. Però no sols és fonètica el que treballem a classe, sinó també vocabulari i expressions simples d'una manera divertida i amena.
  És per això que són ja capaces de cantar i recitar un gran nombre de cançons i poemes en anglès.
  Aprenem anglès, ens divertim i mostrem interès per l'idioma, la qual cosa ens motiva per a continuar aprenent.

  13 de gener de 2020

  per Silvia Vidal
  Mestra Llar