Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Amb l’objectiu de fomentar l’aprenentatge competencial i informar millor les famílies del procés d’aprenentatge dels alumnes, enguany els butlletins trimestrals de secundària incorporen més informació: a banda de la qualificació de la matèria, també és qualificaran les dimensions en què es divideix cada assignatura, tal com ja s’està fent a l’etapa de primària. Les dimensions són agrupacions de les competències que es treballen a cada matèria i les qualificacions que hi haurà són els resultat d’haver avaluat a la classe les competències que en formen part.

    25 de novembre de 2019

    per Carles Díaz
    Sotsdirector