Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • L’aprenentatge a l’ESO té com a objectiu principal que els alumnes assoleixin les competències associades a les diferents matèries. Des del curs passat, a més, l’assoliment de les competències és el criteri de l’avaluació. És per això que, més enllà dels continguts que imparteix cada matèria, els nostres professors plantegen activitats en què és necessari treballar les competències. Així, per exemple, una de les competències més importants a les matemàtiques és la resolució de problemes, preferentment contextualitzats en la vida real. En aquest sentit, els alumnes de 1r d’ESO tenen des de fa molt anys l’optativa de resolució de problemes, on es proposen activitats per potenciar aquesta habilitat tan fonamental, que no abandonen ja en tota l’etapa.

    9 d'octubre de 2019

    per Carles Díaz
    Tutor de 3r ESO