Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Els racons ens permeten organitzar l´aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent.Poden ser de treball o de joc.
  Segons el tipus d´activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre.En d´altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.
  Organitzats en petits grups, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements.Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.
  Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d´aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.
  Els nostres racons de joc són; perruqueria, metges, cuina, supermercat, cotxes...en ells els nens disfruten cada dia i desenvolupen la seva imaginació.

  29 de setembre de 2019

  per Marta Sánchez
  Tutora P4