Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • La responsabilitat dins el marc de la nostra escola fa referència als nens que estudien, fan deures i treballen, s´esforcen per fer les coses bé.

  Per això dins els nostres valors essencials de centre és molt important ser responsable i ho treballem des de ben petits.

  Els nostres alumnes són responsables del material escolar, del mobiliari i instal·lacions; en definitiva del seu entorn.

  A l´educació infantil els fem responsables a través dels encarregats; del temps, passar llista, repartir material...això ajuda a que ells es sentin reconeguts.

  Poc a poc també es fan responsables del seu comportament i de les seves actituds.

  Tot això organitzat per la mestra.

  Així aconseguim diàriament que es converteixin en persones compromeses.

  27 de maig de 2019

  per Marta Sánchez
  Tutora de P3