Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Aquesta setmana del 11 al 17 de febrer, tot l'alumnat de quart d'ESO de Catalunya farà les proves de Competències Bàsiques.
  El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu elabora i organitza aquestes proves anualment, des del curs 2011 – 2012, amb l'objectiu d'orientar els alumnes i les famílies en l'elecció de les opcions a prendre un cop finalitzada l'educació obligatòria i, també, amb la intenció d'implicar els centres en la millora global del sistema educatiu.
  Les proves avaluen en quin grau els alumnes són capaços d'aplicar els seus coneixements, habilitats i actituds per resoldre problemes o situacions semblants a les que hauran d'afrontar, tant si continuen estudiant com si s'integren en el món laboral: comprendre el que llegeixen i expressar-se amb claredat i correcció en les llengües castellana i catalana, tenir un nivell bàsic d'una llengua estrangera (Anglès), saber resoldre problemes matemàtics propis de la vida quotidiana i buscar solucions en circumstàncies diferents amb l'ús del coneixement científic i tecnològic.
  Per concloure, encoratgem l'alumnat de quart d'ESO a demostrar els sòlids coneixements adquirits durant tota la seva trajectòria acadèmica, que de ben segur li garantiran uns excel·lents resultats.

  11 de febrer de 2019

  per Núria Ricart
  Cap de llengües