Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • El treball dels hàbits és fonamental en l’Educació Infantil, perquè ens ajuda a potenciar l’autonomia i la socialització dels infants, així com a millorar les pautes i la responsabilitat en el treball.. Interioritzem els hÀbits gràcies a l’ aprenentatge i l’ experiÈncia, i a base de repetir rutines fins aconseguir que no suposi cap esforç utilizar-los diariament.

  Els hàbits són necessaris per poder-nos relacionar amb els altres, reforcen la nostra autoestima i seguretat. I no només cal ensenyar-los, sino que els mestres hem de servir de model i acompanyar els nens i nenes fins que els hàbits quedin ben assolits.

  A Educació Infantil treballem els hàbits de sociabilitat, d’ autonomía i d’ higiene personal, de treball i d’ ordre. 

  Compartim, respectem, posem atenció, utilitzem correctament el material, mostrem interés, tenim curiositat, cada cop més autònoms a l’ hora de posar-nos les bates o anar al lavabo, recollim, endrecem, etc...

  Recordem que les rutines generen hàbits, els hàbits, capacitats, i les capacitats, competències. I que la sobreprotecció no afavoreix que els nens i nenes desenvolupin la seva autonomia, els seus aprenentatges ni la seva sociabiltat.

  Continuem treballant per assolir hàbits!!!!

  23 de setembre de 2018

  per Olga Pons
  Tutora de P4