Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • L´inici de l´etapa escolar és un periode clau en el que s´adquireixen conceptes bàsics, normes de convivència, relacions socials...i a més, s´aprèn a llegir i escriure. Des de l´escola, considerem molt important estar alerta per detectar posibles transtorns o alteracions del llenguatge i la comunicació.

    Aquesta setmana es realitzen a l´escola les revisions logopèdiques dels alumnes d´educació infantil i primer cicle de primària que presenten alguna dificultat de llenguatge. Amb l´intenció de fer una detecció precoç i iniciar un treball específic, logopedes externs faran una valoració i posterior informe que entregarem a les famílies.

    29 de maig de 2018

    per Laura Monsonís
    Psicòloga