Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • A les nostres escoles la lectura i l’escriptura constitueixen un objectiu d’atenció preferent durant l’etapa d’ Infantil i Primària. Ja que seran les eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges.    El procés d’aprenentatge ha de ser motivador. Per l’infant és molt important veure quina finalitat té i quina utilitat té:

  o Com instrument d’integració en el món de l’adult

  o Per poder establir ponts entre els coneixements que ja ha te i les informacions noves que els oferim.

  L' equip de mestres de la nostra escola, posem a l’abast dels nostres alumnes, tot un ventall de mètodes i d’estratègies per tal que l’alumne, al seu ritme, faci un bon procés d’aprenentatge: jocs d' escoltar, rimar, onomatopeies, paraules i frases, vocabulari, sons, introducció a les lletres...  Resulta molt satisfactori formar part d' un aprenentatge tan important en les seves vides i anar veient la seva evolució i progrés. 

  30 d'abril de 2018

  per Olga Pons
  Tutora de P3