Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Els dies 6 i 7 de febrer els nostres alumnes de 4t d’ESO faran les proves d’avaluació externa ESO del Departament d’Ensenyament. Les proves mesuren en quin grau l’alumnat és capaç de comprendre textos i d’aplicar els coneixements, les habilitats i les actituds que ha adquirit a la resolució de problemes o situacions semblants a les que s’haurà d’afrontar en la seva

  vida ciutadana, tant si continua estudiant com si s’integra en el món laboral. S’avaluaran les competències i els coneixements bàsics que l’alumnat ha d’haver adquirit en llengua catalana, llengua castellana, llengua anglesa, en matemàtiques i en l’àmbit cientificotecnològic.

   

  Als nostres centres, les hem preparades, com sempre, amb temps i a consciència, amb l’objectiu d’assolir uns resultats tan bons com els del curs anterior o millors.

  5 de febrer de 2018

  per Xavi Colom
  Tutor 4t ESO C