Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Continuant amb la tasca iniciada amb l’Eix d’enguany “Mare Nostrum” a 6è de Primària estem recopilant informació per tal d’ampliar el mural d’aula i aprofundir a diferents aspectes . Fem recerca de notícies i les exposem oralment a l’aula.

  Sabem que el Mediterrani és un mar que sovint s’ha considerat en perill de mort. No volem que això succeeixi i per això estem analitzant quines són les característiques i problemes d’aquest mar i les accions i mesures que hem de prendre entre tots per tal de millorar les seves condicions.

  Hem pensat que nosaltres com a persones que vivim a la Mediterrània podem fer moltes coses que afavoreixin la seva “salut” i entre altres són, per exemple...

  Practiquem les tres R del desenvolupament sostenible: REDUIR, REUTILITZAR i RECICLAR. Així es reduirà el consum energètic, el consum de primeres matèries i la producció de diòxid de carboni.

  Evitem accions poc cíviques com deixar escombraries, runes, ampolles, llaunes... a la sorra de la platja i quan la veiem que està bruta no només pensar que s’ha de netejar, sinó que el més adient és no haver-la embrutat.

  Si pesquem, respectem les talles mínimes.

  Evitem l’ús inadequat de les embarcacions d’esbarjo com les motos d’aigua que amb el soroll i velocitat poden causar perjudicis i greus accidents.

  SI NOSALTRES FEM ELS NOSTRES DEURES COM A PERSONES, AQUEST MAR MEDITERRANI SERÀ EL MAR QUE TOTS VOLEM!!!

  15 de gener de 2018

  per Maria Josep Zango
  Tutora 6è C