Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • L’escola no és únicament un entorn en el que es transmeten coneixements als alumnes sinó que també se’ls hi transfereixen tot un seguit de valors personals i socials que permeten al nostre alumnat desenvolupar-se a la societat a la que viuen, una societat en constant canvi i evolució.

  Per tant a infantil a partir d’una metodologia activa, basada en activitats de simulació, de reflexió, de joc, de lectura...es van creant situacions en què es posa especial èmfasi en l’assoliment d’actituds d’autoconeixement, d’autocontrol, d’empatia i d’assertivitat.

  És molt important començar amb l’educació en valors des de l’etapa d’Educació infantil ja que es durant les primeres edats, quan els infants van construint i donant forma al seu món, per tant és essencial que eduquem en uns valors bàsics per a la convivència que contribueixin a fomentar el respecte, el diàleg i la sensibilització davant dels problemes, tant en l’aula com en la societat.

  18 de setembre de 2017

  per Mireia Garcia
  Tutora de P5