Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • El treball de síntesi és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge, fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de diverses matèries i es fa en els cursos de 1r, 2n i 3r d'ESO. És una matèria més del curs i, com a tal, serà avaluada.
  En cada nivell de l'ESO hi ha un tema principal que fa d'eix vertebrador del treball:

  • 1r ESO: Hàbits de vida saludable

  • 2n ESO: Els herois

  • 3r ESO: La utopia

  Així mateix, el treball es complementa amb una sortida de migdia que tindrà lloc el proper 9 de juny per 1r i 2n ESO i el proper 13 de juny per a 3r tal com es va informar la circular del 26 de maig.

  Bona feina a tothom!

  5 de juny de 2017

  per Xavi Colom
  Tutor 3 ESO C