Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • A la nostra escola entenem la diversitat com les característiques que cada persona té que la fan única. Cada alumne té una manera particular d' aprendre, d' entendre les coses, motivacions i interessos diferents... És per això que partim d' un ensenyament adaptatiu que s' ajusti a les característiques i necessitats dels alumnes oferint un ensenyament personalitzat des de tots els nivells de l 'acció educativa. 

    Grups reduïts, atenció individualitzada, reforços i desdoblaments, seguiment amb els professionals externs, plans individualitzats, recuperacions... són alguns dels recursos amb els què els nostres alumnes comten.

    29 de maig de 2017

    per Laura Monsonís
    Psicòloga