Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • En aquesta edat, amb una intensitat moderada, es treballa de forma sistemàtica i continua les qualitats físiques bàsiques, el que permet augmentar el desenvolupament motor i, per tant, millorar la seva condició física.
  L'escola ofereix als alumnes mitjans i recursos per integrar l'activitat física a la vida quotidiana, i establir així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona.
  Els alumnes necessiten moure's i sempre demanen activitats en espais amples. Tant a 5è com a 6è, fem diferents esports com Handbol, Hoquei, Voleï, Futbol, Bàsquet, Korfball,...Altre contingut és Expressió Corporal i tenim dues aules de Psicomotricitat molt amples on els alumnes practiquen els moviments i els balls de cara al final de curs.
  I aquests continguts necessiten espais i la nostra escola ens els proporciona.

  6 de març de 2017

  per Jesús Garcia
  Tutor 5è B