Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
  • Un dels aspectes diferenciadors de les Escoles Arrels i un dels objectius essencials de les nostres escoles, és la recuperació. Aquesta té l’objectiu d’ajudar als alumnes a assolir els continguts que han pogut quedar fluixos respecte al curs anterior. És per això que tot l’equip de mestres ens bolquem per acompanyar aquests nens per tal que assoleixin aquests continguts amb la major brevetat possible i aconseguir que el seu nivell s’equipari al de la resta de l’aula.

    Aquestes classes estan organitzades amb el professor del curs anterior de l’alumne, amb grups molt reduïts per tal de garantir un tracte més personalitzat i adequat a les seves necessitats, utilitzant tot tipus de materials i recursos. 

    10 d'octubre de 2016

    per Anna Ortiz
    Tutora 1r E