Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
 • Aquest curs afegim a la llista d'assignatures que impartim en anglès la matèria de Tecnologia a 3r de l'ESO. Progressivament estem augmentant les classes en anglès fins a assolir el 30% del total ja què un objectiu destacat del nostre projecte educatiu és aconseguir una verdadera escola trilingüe.

  Aquesta no és l'única innovació que introduïm, ja que intentem fomentar l'ensenyament per competències i metodologies modernes i dialògiques. Per tal d'aconseguir-ho hem dissenyat un conjunt d'activitats (que ja havíem iniciat en cursos anteriors) encaminades a fomentar un aprenentatge útil i significatiu.

  Algunes d'aquestes activitats són el treball cooperatiu a través d'eines de treball en xarxa com el Google Drive, la competència digital a l'aula d'informàtica amb la utilització de programes de dibuix com l'Sketchup, de disseny d'estructures com el Bridge Designer o el llenguatge de programació Phyton, i l'aplicació dels conceptes teòrics al taller amb la construcció d'un tricicle ele

  10 d'octubre de 2016

  per Pol Valls
  Especialista art i tecnologia