Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Instal·lacions

Façana principal

Pati blau

Pati verd

Zona de jocs

Pati vermell

Pati de la llar

Hort

Rocòdrom

Vestidor

Menjador

Teatre

Sala d'actes

Sala d'actes

Llar d'Infants

Llar d'Infants

Psicomotricitat

Treballant amb iPads

Aula d'infantil

Aula de primària

Aula de secundària

Aula d'informàtica de secundària

Aula d'informàtica de primària

Laboratori

Aula de música

Pati del triangle