Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Benvinguda
Sr. Joan Masó i Bové
Director General Escoles Arrels
L'escola Arrels-Esperança té com a tasca primera la transmissió als seus alumnes d'una base sòlida de coneixements i d'hàbits d'estudi. Assumim amb entusiasme aquesta responsabilitat, convençuts del potencial de creixement intel·lectual de tots i cadascun dels nostres alumnes.

Aquest és el nostre propòsit: ensenyar, conduir vers el coneixement, extreure de cadascun dels nens i nenes, dels nois i noies les seves potencialitats. Som conscients que cal despertar l'interès per a l'aprenentatge utilitzant metodologies que permeten conduir els nostres alumnes vers el coneixement, que no s'ha d'entendre com la tradicional acumulació de dades, sinó com l'adquisició de l'esperit crític, la capacitat de relacionar conceptes, per tal de poder discernir el que és important dels que és superflu... El que pretenem no és altra cosa que formar alumnes amb capacitat de pensar, amb prou neguit per cercar respostes, i amb la consciència que l'aprenentatge és un camí obert, en el qual cada pas que donem és la preparació per al pas següent.

Més enllà d'aquest objectiu primer, ens comprometem també a treballar al costat de les famílies en l'educació dels seus fills, per tal d'acompanyar-los en la seva formació com a ciutadans i ciutadanes i com a persones. Educar és una tasca de present i un repte per al futur.
Orígens
1960 - 1972
L'escola Nuestra Señora de la Esperanza va ser fundada el 1960 per la Sra. Delfina Hervás. La seva primera seu social es trobava en un local del Carrer Quevedo de Badalona. L'aplicació de noves metodologies aportades per la fundadora, provinents de la seva experiència com a mestra de la República i posteriorment en els Països Baixos, va fer que en pocs anys, l'escola no pogués atendre les nombroses sol·licituds, iniciant el camí a l'ampliació.
1972 - 1997
A partir de 1972, la direcció de l'escola passa a mans del Sr. Joan Masó Hervás, fill de la fundadora, fins que al cap de pocs anys (1978) s'incorpora, compartint el càrrec, la Sra. Rosa Bové.

Coincidint amb aquesta nova etapa s'inaugura el nou edifici en un solar de 4.000m², al final del carrer Nàpols. Durant els anys següents, l'escola es va anar ampliant, així, el 1988 s'incorpora un segon pis, el 1992 es va contruir el pabelló i el 1996 el tercer pis, la pista coberta i l'edifici sud.

Simultàneament, el març de 1988 es va incorporar l'Escola Betsaida. Aquestes millores van ser degudes a l'entrada en vigor de la LODE per així poder impartir BUP i COU, i posteriorment ESO i Batx. El 1996 es dóna per acabat el període d'ampliació.
1998 - 2015
El 1998 la Sra. Rosa Bové es fa càrrec de les escoles. Paulatinament les tasques que realitzava el Sr. Joan Masó Hervás passen a mans del seu fill Joan Masó Bové. El curs 2000-2001 s'incorporà la Llar d'Infants "Els Timbals" de Sant Adrià, que permetia ampliar les edats de l'oferta educativa, ja que un cop acabada l'estada a la llar d'infants, les famílies podien optar per Betsaida i posteriorment per l'ESO i Batxillerat a Esperança. El 2001 s'incorporà l'escola Blanquerna on s'imparteixen estudis d'Infantil, Primària i Secundària, al Barri de la Morera de Badalona, en una escola feta el 1999. A partir del 2003 tots els centres es constitueixen en un sol grup anomenat "Arrels", que escolaritza alumnes des d'1 any fins als 18.

El setembre de 2008 l'escola Arrels-Betsaida es trasllada i s'integra dins l'escola Arrels-Esperança. El juny de 2010 es deixa d'impartir l'etapa de Batxillerat i en el mes de setembre del 2011 encetem la quarta linia d'infantil i primària. A l'estiu del 2015 la Sra. Rosa Bové i Subirós es jubila.
2015 - actualitat
El 26 d'abril del 2016 mor el Sr. Joan Masó i Hervás, i en el mes de setembre de 2017 la Llar d'infants Arrels-Timbals es trasllada i s'integra en un nou edifici dins d'Arrels-Esperança, alhora que es construeix una sala d'actes de 240 butaques, nous patis amb 1.800 metres quadrats i un nou poliesportiu.