Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Notícies d'escola

Al llarg del mes de febrer el departament tècnic ha dut a terme la substitució dels ordinadors portàtils de l’aula d’informàtica per ordinadors de torra nous, que...

Veure notícies antigues d'escola