Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Revisió mèdica i optomètrica

Cada any, seguint un programa de salut i prevenció, a l'escola es realitza una revisió mèdica per a l'alumnat d'educació Infantil i Primària.

P3 a 6è Esperança 25 de març al 12 d'abril de 2019
P3 a 6è Blanquerna24 al 30 d'abril de 2019
A 1r d'educació Primària es realitza una revisió optomètrica bàsica sobre les habilitats visuals (lateralitat i motricitat visuals entre d'altres) necessàries per a un bon assoliment de lectura i escriptura.

D'ambdues revisions, la família rep un informe.