Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Pla matemàtic
La importància que li donem a aconseguir un bon nivell en la competència matemàtica va portar-nos a implementar un pla destinat, sobretot, a millorar el rendiment del nostres alumnes en la resolució de problemes matemàtics.

Per això, des del curs 2005-06 es realitza un treball específic en aquest àmbit en les dues etapes: primària i secundària. Es realitzen 1hora / setmana on es treballen específicament la resolució de problemes matemàtics. Són hores que s'afegeixen a les marcades pel Departament d'Ensenyament.