Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Pla lector
El projecte "El gust per la lectura" és un dels nostres senyals d'identitat. Crear bons lectors, eficients i eficaços, disposats tant a gaudir del plaer d'una bona lectura, com a endinsar-se en els racons més ocults d'un escrit per extreure'n les més oportunes conclusions. A les Escoles Arrels, la lectura fa temps que va deixar de ser un objectiu, per convertir-se en un mitjà i, sobre tot, en un plaer.

Concretem els objectius del pla en els punts següents:

1. Desenvolupar el gust per la lectura:

  • Entendre la lectura com una font de plaer, i no com una activitat imposada.
  • Valorar la lectura com una activitat d'esbarjo.
  • Plantejar la lectura com a una alternativa a d'altres activitats d'oci.
2. Assolir, una millor eficàcia lectora:

  • Millorar la mecànica i velocitat lectora.
  • Perfeccionar el ritme i l'entonació.
  • Augmentar la comprensió lectora.
  • Enriquir el vocabulari.
  • Desenvolupar l'esperit crític dels lectors i les lectores davant d'un text.
Treballem aquests objectius tant des de matèries específicament pensades per treballar l’eficàcia lectora, com des de les diferents àrees a partir de lectures relacionades amb aquestes.