Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Permanències
Destinataris: Tots els alumnes.

Horari i dies: De diluns a divendres de 7:30h a 9h, de 13h a 14h i de 17h a 18h.