Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Permanències

Destinataris: Tots els alumnes.

Horari i dies: De diluns a divendres de 8h a 9h o de 17h a 18h.