Nova llar d'infants a Esperança, a partir del dia 1 de setembre de 2017
Oferta educativa
A l'escola es pot cursar des del segon cicle d'Infantil fins a la Secundària, és a dir, des de P0 fins a 4t de l'ESO. A més, l'escola té acords amb diferents centres de Batxillerat, de FP i per poder realitzar el PQPI a la zona, guiant als alumnes a triar el seu futur acord als seus interessos i les seves característiques. Entre d'altres centres, tenim acords amb: