Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
Noves tecnologies
A les nostres aules, els alumnes s'enfronten cada dia a la realitat. Les tecnologies més actuals són les eines que el nostre professorat empra de manera habitual per fer entrar el món a les aules.

Les pissarres digitals, sense pretensió d'arraconar les tradicionals, prenen cada dia més protagonisme. Punters tàctils conviuen amb el guix, i a través de la xarxa el món exterior es fa present a l'aula.

D'aquesta manera, l'alumnat conviu amb el present que coneix, el que podríem nomenar ciberrealitat. L'ús de webquest, la recerca a internet, la realitat virtual, els jocs de simulació, totes aquestes eines que cadascun de nosaltres emprem en els moments d'oci com a mitjà d'esplai, esdevenen inapreciables instruments de formació, que ens permeten conduir els nostres discents vers el coneixement.

Preparem els alumnes per a les demandes del segle XXI, millorant l'aprenentatge i la comunicació incorporant-hi nous sistemes i integrant les noves tecnologies a les nostres aules:

fent possible que, a través de la xarxa, el món exterior entri a l'aula. Ens permeten garantir una formació vàlida pel present, però disposada a acceptar el repte de desenvolupar-se en un futur cada cop més exigent.

L'ús de webquest, la recerca a internet, la realitat virtual, els jocs de simulació, esdevenen instruments de formació.

Tota aquesta capacitat digital comporta la realització, cada vegada més nombrosa, d'activitats multimèdia provocant un aprenentatge més ràpid i divertit, fomentant l'interès de l'alumnat:

  • Treball de síntesi i recerca.
  • Revista digital de sant Jordi.
Necessàriament implica una actualització permanent i una formació continuada del professorat.