Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Des del curs passat a l’escola hem implementat l’autoavaluació amb l’objectiu que els mateixos alumnes avaluïn el seu aprenentatge: reconèixer què és allò que no es fa bé, descobrir-ne les causes i trobar la solució per aprendre de forma autònoma en qualsevol situació.  A l’escola se’ls proporciona rúbriques per tal que avaluïn, per exemple, les seves produccions escrites. Aquestes estan dissenyades i adaptades al nivell de cada curs per tal que siguin ells/es els que les puguin entendre i completar.   L’autoavaluació és un bon sistema per fer que els alumnes desenvolupin la seva autonomia. A través d’aquest procés d’avaluació són capaços de conèixer exactament què s’espera d’ells i treballar per aconseguir els objectius proposats.

  18 de novembre de 2019

  per Karen López
  Mestra educació primària