Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Ja des de fa un temps a la nostra escola treballem amb les rúbriques, aquestes són un instrument d'avaluació per comunicar expectatives de qualitat. En general les rúbriques estan constituïdes per files i columnes. Les files es fan servir per definir els diversos criteris d’avaluació d’una tasca i les columnes es fan servir per definir els nivells d'acompliment en cada criteri.

  Ofereix una avaluació detallada de quin indicador o criteri ha superat cada alumne/a i en quin grau, de manera que permet ser una eina tant avaluativa com d'aprenentatge.

  Per tant, l’avaluació amb rúbriques, facilita un coneixement de primera mà, per part de l’alumnat, de la importància dels continguts i els objectius dels treballs acadèmics que se'ls plantegen, així com les seves fortaleses i debilitats en les àrees / matèries (què saben i què han de millorar), treballant així l’esperit crític i la responsabilitat.

  27 de maig de 2019

  per Susana Lendinez
  Tutora 1r EP