Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Els tres alumnes de segon cicle de secundària que van realitzar les proves escrites per l’obtenció del certificat B1 en anglès el passat 10 de maig, han dut a terme l’examen de competència oral. La prova ha constat de tres parts diferenciades amb una duració total de deu minuts per candidat. En el primer bloc, els alumnes han hagut de demostrar la seva capacitat per donar informació personal; al segon bloc, han hagut de descriure fotografies de diversa tipologia, i finalment, al tercer bloc han interaccionat amb l’examinador fent servir les estratègies discursives treballades tant a la matèria d’anglès ordinària com a la matèria complementària d’expressió oral. Estem convençuts de la seva bona actuació. Best luck!

    23 de maig de 2019

    per Mónica Ranz
    Directora