Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Des de fa dos cursos a la nostra escola es reuneix el Consell de Delegats. És una reunió trimestral on els alumnes fan propostes per millorar el funcionament i la bona marxa del centre. Aquestes idees prèviament es parlen a les tutories de cada grup-classe.

  Hi participen el delegat o delegada i el sotsdelegat o sotsdelegada de cada grup classe i la directora, Sotsdirector i Cap d’Estudis de l’ESO.

  A més de facilitar la participació activa de l’alumnat en la vida de l’escola es vol potenciar la responsabilització de l’alumnat en l’organització i bon funcionament de les activitats del centre.

  27 de maig de 2019

  per Guillermo Gonzalez
  Cap d'estudis d'ESO