Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Un dels valors essencials de la nostra escola és potenciar l’esperit crític dels nostres alumnes.

  Tot i així, què és aquest esperit? El podríem definir com la capacitat de l’ésser humà de qüestionar els seus principis, valors i normes que apareixen en l’entorn on es troba. D’aquesta manera és capaç de formar un criteri propi que li permetrà prendre les seves pròpies decisions en distintes situacions que es presentin.

  Els nostres alumnes aniran madurant a mesura que vagin aconseguint majors graus d’autonomia i responsabilitat personal, tenint en compte que l’escola estarà sempre per ajudar-los en aquesta formació.

  6 de maig de 2019

  per Robert Madrazo
  Professora de Secundària