Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Avui, a la classe d’Expressió de 1r ESO, en el marc del treball de la competència comunicativa discursiva i partint d’un dictat previ que hem corregit a la pissarra, els alumnes han fet una pluja d’idees per elaborar posteriorment un text narratiu creatiu.

  En el procés de l’expressió escrita és molt important respectar els passos a seguir, que són la planificació, la producció pròpiament dita i la revisió final. Un cop decidit el tema sobre el qual farien la seva redacció, han començat la producció de l’esborrany, tot parant molta atenció en la correcció lingüística. Per últim, després d’acabar el text definitiu, s’ha dedicat una bona estona a fer la revisió.

  La manera més eficaç de millorar l’expressió escrita és amb la pràctica constant. I aquí els nostres alumnes tenen un punt molt important al seu favor: la creativitat i la voluntat d’aprendre!

  28 de gener de 2019

  per Imma López
  Professora de llengua catalana ESO