Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • Des de fa anys l'aprenentatge als nivells educatius obligatoris es dirigeixen a augmentar la capacitat competencial dels alumnes en els diferents àmbits (lingüistic, matemàtic, científic, digital, personal, etc.). Per aquesta raó, cada vegada més les activitats que es fan a l'escola tenen un marcat component competencial. En aquest sentit, ja hi ha matèries que incorporen la metodologia de projectes. La construcció d'objectes al taller de tecnologia, les presentacions orals -amb l'hora setmanal d'Oral Expression en anglès-, l'ús habitual de les eines tecnològiques o l'aplicació de les matemàtiques en la resolució de problemes i l'aplicació dels coneixements científics en els entorns més propers són algunes de les activitats que fem a l'escola per augmentar la capacitat competencial dels alumnes. I que el treball està donant fruits ho posa de manifest els bons resultats que, any rere any, s'aconsegueixen a les proves externes de competències bàsiques a secundària.

    25 de novembre de 2018

    per Carles Díaz
    Tutor de 4t ESO