Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Per a desenvolupar millor la tasca educativa del Centre, és molt important que cada mestre/a conegui als seus alumnes. Aquest coneixement s’adquireix a partir de la convivència diària i observant l’actitud i treball de cada alumne/a. No obstant, és bo que, en algun moment, el mestre disposi de dades objectives respecte les possibilitats de cada alumne. Per això, el Departament Psicopedagògic del nostre Centre passa a tots els alumnes, en diferents moments de la seva escolarització, diverses proves que ens informen sobre les capacitats cognoscitives. 

  Un dels moments seleccionats per a realitzar aquest anàlisi és 1r i 4t d´E.S.O. 

  Durant el mes de novembre es realitzaran les proves i s´entregaran els informes resultants a les famílies junt amb les notes del 1r trimestre

  21 de novembre de 2018

  per Laura Monsonís
  Psicologa