Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • A la nostra escola treballem per estar a l’avantguarda de les millors estratègies d’ensenyament-aprenentatge, per aquest motiu, ja fa uns cursos, vam incorporar una nova metodologia dins de l’àmbit de coneixement del medi basada en projectes.

  L'aprenentatge a través de projectes s'ha mostrat com un dels mètodes d’ensenyament significatiu més eficaç per aconseguir que els tots els alumnes, siguin quines siguin les seves capacitats, desenvolupin les competències plantejades al currículum.

  Aquest mètode de treball globalitzador pretén donar el protagonisme a l’alumnat, fent-lo responsable del seu propi aprenentatge. Treballant amb projectes es dóna resposta al repte de potenciar alumnes curiosos, capaços de formular preguntes i buscar respostes, actius, col·laboratius, creatius, participatius i autònoms.

   

  El treball amb projectes és una manera eficaç i esti­mulant d’ensenyar i d’aprendre i ajuden a modelar el pensament crític, un dels valors essencials contemplats dins del Pla estratègic de la nostra escola.

  7 d'octubre de 2018

  per Laura Vazquez
  Tutora de 4t EP