Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
  • L’eix comú és un projecte global d’escola que vertebra durant dos cursos les activitats que duem a terme en tots els àmbits. A principis del curs passat ens plantejàvem la següent pregunta: la mar Mediterrània, ens uneix o ens separa? I durant tot l’any acadèmic 1718 a l’ESO vàrem fer incidència en aspectes com ara la geografia, la flora, la fauna...

    Aquest curs treballarem igualment en equip i continuarem buscant resposta a la mateixa qüestió, però situant sobre la geografia els edificis més emblemàtics i els personatges que són un referent de la nostra cultura mediterrània. La nostra intenció és acabar el curs donant resposta a la pregunta inicial amb l’ànim de conèixer, amb respecte, responsabilitat i esperit crític, les moltes coses que ens uneixen.

    24 de setembre de 2018

    per Imma López
    Tutora de 3r ESO D