Nova llar d'infants a Blanquerna, a partir del dia 1 de febrer de 2016
 • Tal i com us hem explicat en el Pla Anual del Centre, aquest curs a les Escoles Arrels donarem prioritat a quatre valors essencials, a través dels quals treballarem i realitzarem tot un seguit d’actuacions.

  Aquests valors essencials són:

  • TENIR ESPERIT CRÍTIC: aconseguir que l’alumnat es pregunti el per què dels aprenentatges i mostri interès per allò desconegut.
   

  • Ser RESPONSABLE: responsabilitzar-se de les seves obligacions com alumne/a esforçant-se de valent, encara que no sempre es puguin aconseguir els millors resultats.
   

  • Ser RESPECTUÓS/A: treballar el respecte envers el medi que els envolta i respecte als altres, sempre amb bona educació.
   

  • Ser COL·LABORADOR/A: mostrar-se disposat a participar i ajudar en qualsevol tasca o activitat i remarcar la importància de treballar en equip.
  El nostre objectiu és aconseguir que l’alumnat de les nostres escoles interioritzi aquests valors, de tal manera que estiguin presents en totes les seves actuacions.

  16 de setembre de 2018

  per Susana Lendinez
  Tutora de 1r EPD